Zámek Nový Hrad (2014-2015)

10.02. 2016

Zámek Nový Hrad – SO oprava interiéru a vyhlídkového ochozu zámecké věže a SO oprava omítek, štítů a komínů

Typ stavby:     Oprava pláště budov
Realizace:     29.9.2014 – 17.7.2015
Investor:     Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem
Cena díla:     3.585.817,50 Kč s DPH

Informace o stavbě:

Otlučení degradovaných omítek, proces odsolení zdiva, nová vápenná omítka fasád včetně nátěrů. Truhlářské opravy dřevěných konstrukcí věže. Restaurátorské práce a sanace kamenných prvků na ochozu věže a vstupních portálů na jednotlivá nádvoří. Částečná oprava omítek a nátěry v interiéru zámecké kaple a paláce.

Zámek Nový Hrad - 01