Energeticky úsporná opatření Beseda (2015)

10.02. 2016

Provedení energeticky úsporných opatření pro snížení energetické náročnosti objektu Besedy č.p. 39 Proboštov

Typ stavby:      energeticky úsporná opatření
Realizace:      02/2015 - 12/2015
Investor:      Obec Proboštov
Cena díla:      5 761 449,- Kč bez DPH

Informace o stavbě:

Provedení vodorovné hydroizolace svislého zdiva a podlah, nový strop 2.NP, nový krov a střecha, zateplení krovu a podlah, zateplení obvodového pláště, nová okna a dveře, provedení fasády. Venkovní rozvody kanalizace. 

Objekt Besedy Proboštov - 01
Objekt Besedy Proboštov - 02
Objekt Besedy Proboštov - 03
Objekt Besedy Proboštov - 04
Objekt Besedy Proboštov - 05
Objekt Besedy Proboštov - 06
Objekt Besedy Proboštov - 07
Objekt Besedy Proboštov - 08